Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rykowska Elżbieta

Elżbieta Zofia Rykowska

ur. w 1926 roku w m. Ostróg, Wołyń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 20/2018
Biogram
Elżbieta Zofia Rykowska działała w strukturach podziemnej „Solidarności” w latach 1982-1989. Jako pracownica Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego przekazywała informacje o osobach wytypowanych do zwolnienia ze stoczni. Od stycznia do września 1982 r. ukrywała w mieszkaniu prywatnym p. Edmunda Lajdorfa, przedstawiciela „Solidarności” z regionu białostockiego. Kolportowała ulotki, składała kwiaty pod pomnikiem poległych stoczniowców w Szczecinie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków