Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Edward Domżałowicz

ur. w 1948 roku w m. Leonów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012
Biogram
Był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych „Petrochemia” w Płocku, gdzie brał udział w strajku zakładowym NSZZ „Solidarność” w dniu 14 grudnia 1981 r. Z racji działalności związkowej znajdował się w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa w ramach sprawy operacyjnej. Został powołany na ćwiczenia wojskowe rezerwistów do jednostki wojskowej 1636 w Chełmnie, na których przebywał w okresie od 10 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. Jego udział w tych ćwiczeniach wojskowych nie miał nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa czy podnoszeniem umiejętności żołnierskich. Był formą walki z opozycją i represją polityczną. Celem powołania rezerwistów na ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało ono oparcia w obowiązującym porządku prawnym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN