Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Posorski Jerzy

Jerzy Posorski

ur. w 1949 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 353/2014
Biogram
Jerzy Posorski podczas Grudnia’ 70  uczestniczył w demonstracji przed Komitetem Wojewódzkim PZPR w Gdańsku, podczas której został zatrzymany i brutalnie pobity przez funkcjonariuszy MO, a następnie osadzony w gdańskim areszcie, w którym przebywał od dnia 14 do dnia 23 grudnia 1970 r.  Po wyjściu na wolność włączył się w organizowanie pomocy materialnej przy kościele Św. Brygidy w Gdańsku dla zwalnianych z pracy stoczniowców i ich rodzin. Nieustannie był ofiarą szykan i represji stosowanych wobec niego przez funkcjonariuszy MO i SB w latach 70-tych, m.in. był wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin, a w jego mieszkaniu przeprowadzano rewizje. W 1972 r. na terenie ZPCH-Siarkopl w Gdańsku rozprowadzał wśród kolegów z załogi ulotki i broszury nawołujące do oporu wobec bezprawnych działań rządu. Był autorem wielu z nich. W 1976 r. zaangażował się w akcję poparcia dla wydarzeń na terenie Ursusa i Radomia poprzez udział w demonstracjach ulicznych organizowanych w Trójmieście. Z tego powodu był dwukrotnie aresztowany i po kilkunastu godzinach zwalniany. Po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych w lipcu 1980 r., zaangażował się w działalności organizacji wspomagających ruch niepodległościowy w Polsce.    
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN