Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Tomiak Zygmunt
Zygmunt Stefan Tomiak
ur. w 1943 roku w m. Wadowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 496/2019

Biogram

 Zygmunt Tomiak w grudniu 1970 r., w styczniu 1971 r., w sierpniu 1980 r. i 1981 r. brał udział w strajkach w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. W czasie stanu wojennego kolportował druki bezdebitowe. Za udział w grudniowym strajku w 1981 r., na mocy dekretu o stanie wojennym, został zwolniony z pracy. Działalność opozycyjną kontynuował do 1989 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN