Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Roman Stanisław Jakim

ur. w 1958 roku w m. Rzeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2016
Biogram
Roman Stanisław Jakim od 1974 r. pracował w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów". Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizował pomoc dla represjonowanych i ich rodzin. W dniu 31.08.1982 r. wraz z innymi brał udział w wiecu pod bramą WSK „PZL-Rzeszów”. Został wówczas zatrzymany przez funkcjonariuszy MO, a następnie ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Rzeszowa. W konsekwencji tego zdarzenia powołano go również na przeszkolenie żołnierzy rezerwy w Jednostce Wojskowej Nr 3466 w Czerwonym Borze, gdzie przebywał od 5.11.1982 r. do 3.02.1983 r. W 1989 r. został przewodniczącym Komisji Wydziałowej Narzędziowni NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Rzeszów”.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1985.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN