Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Kowalski

ur. w 1948 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 541/2018
Biogram
Andrzej Kowalski, zatrudniony jako monter urządzeń chłodniczych w Stoczni Remontowej „Radunia” w Gdańsku, został zatrzymany w dn. 31 sierpnia 1982 r. podczas manifestacji na ul. Świętojańskiej w Gdyni pod zarzutem używania wulgarnych słów pod adresem funkcjonariuszy MO. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni z 2 września 1982 r. Pan Andrzej Kowalski został skazany za znieważenie funkcjonariuszy MO na 1 rok pozbawienia wolności i osadzony w Zakładzie Karnym w Potulicach. W związku z uchwałą Rady Państwa PRL z 18 lutego 1983 r. zawieszono wykonywanie kary wobec  Andrzeja Kowalskiego na okres 2 lat. Pan Andrzej Kowalski opuścił więzienie w dniu 1 marca 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej