Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Rajmund Jan Krótki

ur. w 1958 roku w m. Chwałowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019
Biogram
Pan Rajmund Krótki w dniach 13-15 XII 1981 r. brał czynny udział w strajku zorganizowanym w KWK „Jastrzębie” w Jastrzębiu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. 
W późniejszym czasie w latach 1981-1989 prowadził działalność konspiracyjną.
Zajmował się kolportażem prasy opozycyjnej i ulotek oraz zbieraniem pieniędzy dla rodzin represjonowanym górników. 
W dniach 18-27 VIII 1988 r. brał udział w strajku w zakładzie pracy. 
Po zakończeniu został zwolniony z pracy i ponownie przyjęty na nowych, gorszych warunkach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków