Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szmit Jerzy

Jerzy Szmit

ur. w 1960 roku w m. Olsztyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 465/2017
Biogram
W 1980 r. był współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, rzecznikiem Komisji Uczelnianej NZS oraz kierownikiem wydawnictwa NZS. W 1981 r. był członkiem Komitetu Strajkowego w ART i współorganizatorem Studenckiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania.
Po wprowadzeniu stanu wojennego podjął działalność opozycyjną polegającą na organizowaniu pomocy internowanym, uwięzionym i ich rodzinom. Uczestniczył w spotkaniach opozycyjnych, kolportażu ulotek i pism podziemnych, m.in. „Rezonansu” i „Solidarności Olsztyńskiej. Wydanie wojenne”.  13 maja 1982 r. zainicjował oraz uczestniczył w złożeniu kwiatów pod siedzibą NSZZ „Solidarność” w Olsztynie, za co został zatrzymany i internowany 15 maja 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Zakładzie Karnym w Iławie, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie, w którym został pobity podczas pacyfikacji internowanych. Został zwolniony 6 grudnia 1982 r. 
Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną uczestnicząc w demonstracjach w Gdańsku w 1983 r. Brał udział w spotkaniach opozycyjnych oraz kolportażu ulotek i pism podziemnych, za co został tymczasowo aresztowany 13 czerwca 1984 r. i osadzony w areszcie Śledczym w Olsztynie, skąd został zwolniony 24 lipca 1984 r. na mocy amnestii. Został relegowany ze studiów. 
W latach 1984-1988 był współpracownikiem pisma „Posłaniec Warmiński”,  a od 1986 r. współzałożycielem i redaktorem pisma „Nurty” oraz od 1987 r. pisma „Inicjatywy Warmińskie”. W 1988 r. został członkiem Olsztyńskiego Klubu Obywatelskiego.
Z powodu działalności opozcyjnej do 1989 r. był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa, zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych. Był wielokrotnie zatrzymywany prewencyjnie na 48 godzin.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej