Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Łukasz Witold Michalski

ur. w 1971 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 146/2019
Biogram
W latach 1985-1988 był członkiem Frakcji Młodzieży Republikańskiej, a jesienią 1988 r. był jednym z inicjatorów powstania Polskiej Organizacji Młodzieżowej (filia Konfederacji Polski Niepodległej). W tym czasie uczestniczył w kolportażu prasy podziemnej, książek drugiego obiegu oraz ulotek informacyjnych. Brał także udział w obchodach rocznic patriotycznych, demonstracjach ulicznych, akcjach malowania napisów na murach oraz pozyskiwaniu nowych działaczy do struktur organizacji. Od listopada 1988 r. czynnie uczestniczył w pracach podziemnego Wydawnictwa Polskiego KPN zajmując się oprawą książek.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków