Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Piotr Psiuk

ur. w 1950 roku w m. Górecko Stare
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 436/2019
Biogram
Pan Piotr Psiuk był w latach 1980 – 1989 działaczem legalnych i podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w byłym województwie wrocławskim. 
W roku 1981 wszedł w skład Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” oraz Rady Wojewódzkiej NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego prowadził działalność w podziemiu, zajmował się m.in. kolportażem nielegalnych druków oraz organizował pomoc dla osób represjonowanych. Współpracował z Solidarnością Walczącą. 
W roku 1988 był jednym z inicjatorów reaktywowania NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemi Milickiej. 
Od kwietnia do czerwca 1989 r. był członkiem  Komitetu Obywatelskiego we Wrocławiu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej