Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jasiński Grzegorz

Grzegorz Marian Jasiński

ur. w 1957 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 562/2019
Biogram
Pan Grzegorz Marian Jasiński był działaczem opozycyjnym od 1977 r. Drukarz i kolporter w wydawnictwach ,,Głos" i ,,Krąg". Przekazywał do Olsztyna podziemne publikacje, m.in. ,,Biuletyn Informacyjny KSS-KOR". Redaktor i drukarz ,,Pisma Regionu Warmińsko – Mazurskiego Solidarność Olsztyn Rezonans" w latach 1984 – 1989. Uczestnik demonstracji w dniu 03.05.1982 r. w Warszawie, podczas której zdejmował flagi, za co został skazany na karę 5 tys. zł grzywny. Profesor nauk humanistycznych od 27.02.2017 r. Obecnie pracownik naukowy w Instytucie Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • D. Krysiak, ,,Rezonans 1982-1989. Pismo Regionu Warmińsko-Mazurskiego Solidarność Olsztyn. Szanuj wysiłek drukarzy i kolporterów", Olsztyn 2011
    • M. Łaszczyński, „Krąg” i jego krąg. Wydawnictwo w świetle relacji [w:] „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2010, nr 2
    • • Z. Złakowski, ,,Solidarność Olsztyńska w stanie wojennym i w latach następnych (1981-1989)", Olsztyn 2001
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności