Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Senklewski Ryszard

Ryszard Stanisław Senklewski

ur. w 1940 roku w m. Władków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 350/2020
Biogram
Ryszard Senklewski był zatrudniony w Zakładach Przemysłu Lniarskiego „Płytolen” w Koszalinie. Od września 1980 r. należał do „S”. Był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Jako osoba podejrzana o kolportaż i druk wydawnictw bezdebitowych był systematycznie inwigilowany przez koszalińską Służbę Bezpieczeństwa. W 1985 r. redagował pismo podziemne biuletyn „OKO”, a w latach 1988-1989 „Pobudkę”. Kolportował prasę niezależną m.in.: „Gazeta Wojenna - Grudzień 81”, „Biuletyn Informacyjny”, „CDN”. Brał udział  w manifestacjach organizowanych przez „Solidarność”. W jego mieszkaniu odbywały się zebrania działaczy „S’.
Z powodu prowadzonej aktywności opozycyjnej jak i wydawniczo-kolportażowej p. Ryszard Senklewski w latach 1982-1989 był objęty kontrolą operacyjną przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN