Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Grzegorz Janusz Czyż

ur. w 1963 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
Pan Grzegorz Czyż w latach osiemdziesiątych należał do najaktywniejszych drukarzy wrocławskiego podziemia solidarnościowego. W okresie 1983–1985 był głównym organizatorem druku dolnośląskiej edycji „Tygodnika Wojennego”. W latach 1985–1989 we Wrocławiu redagował pismo „Samorządna Rzeczpospolita”, budując przy tym siatkę współpracowników (drukarzy i kolporterów). Ponadto zajmował się drukiem biuletynu NSZZ „Solidarność” Zakładów Aparatury Spawalniczej „ASPA” pt. „Szept” oraz pomagał w wydawaniu innych czasopism drugoobiegowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów