Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Łukomski Marek
Marek Łukomski
ur. w 1962 roku w m. Gliwice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 105/2019

Biogram

Pan Marek Łukomski był w latach 1982-1986 działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Ponadto prowadził nielegalną działalność polityczną w ramach Konfederacji Polski Niepodległej. 
W latach 1985-1986 należał do Studenckiego Komitetu Oporu, prowadząc w  Katowicach na terenie Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Ekonomicznej, kolportaż ulotek i prasy podziemnej m.in. „Tygodnika Mazowsze”. 
W latach 1987-1988 brał udział w przygotowaniach w organizowaniu ulicznych manifestacji niepodległościowych w Katowicach. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

publikacji:

T. Kurpierz „Zbuntowani. Niezależne Zrzeszenie Studentów w województwie katowickim 1980-1989”.