Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czarnik Wiesław

Wiesław Konrad Czarnik

ur. w 1946 roku w m. Brzezinka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 54/2021
Biogram
Nauczyciel w Ośrodku Kształcenia Ustawicznego Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu. Jesienią 1980 r. jako przewodniczący Komitetu Założycielskiego inicjator powołania struktur NSZZ „Solidarność”  w miejscu pracy. Członek zarządu koła związku z miejscu pracy, a następnie przewodniczący Komisji Zakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Oświęcimiu.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w strukturach podziemnych nauczycielskiej „Solidarności” w Oświęcimiu. Członek Koła Oporu Społecznego. Zaangażowany w kolportaż wydawnictw drugoobiegowych, zbiórki pieniężne oraz organizację pomocy dla represjonowanych.
W latach 1988-89 czynny przy odtworzeniu jawnych struktur „Solidarności” w Oświęcimiu. Inicjator powołania Komitetu Organizacyjnego nauczycielskiej „Solidarności”, a następnie przewodniczący Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej w Oświęcimiu. Kierował oświęcimskim Komitetem Obywatelskim. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • publikacji:
    • A. Gliksman, "Leksykon ludzi małopolskiej "Solidarności", t. 2, Kraków 2017