Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Zbigniew Wójcik
ur. w 1954 roku w m. Tuczapy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015

Biogram

Pan Zbigniew Wójcik od 1976 r. był pracownikiem Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach. Działał w NSZZ „Solidarność” od początku istnienia związku. 
W dniach 14-16 XII 1981 r. brał czynny udział w strajku okupacyjnym na terenie kopalni, który wybuchł na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. W dniu 16 XII 1981 r. podczas pacyfikacji KWK „Wujek” w Katowicach przez oddziały milicji i ZOMO, Pan Zbigniew Wójcik znalazł się wśród 21 rannych górników odnosząc ranę postrzałową ręki. W wyniku tego zdarzenia doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej