Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Karol Antoni Gwoździewicz

ur. w 1948 roku w m. Andrychów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 130/2016
Biogram
Pan Karol Gwoździewicz był od 1980 r. członkiem Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” przy Zakładzie Cynkowym Silesia w Katowicach. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w organizację miejsc dla ukrywających się działaczy „Solidarności”. 
Był również pomysłodawcą i współorganizatorem tzw. latających bibliotek.  
W latach 80-tych zaangażowany w działalność podziemnej drukarni w Gliwicach. Drukarz i kolporter pism niezależnych. 
W latach 1985-1987 współpracownik Regionalnego Komitetu Wykonawczego „Solidarność”, m.in. był odpowiedzialny za kontakty z zagranicą i organizację spotkań działaczy podziemnych struktur „Solidarności”. 
W latach 1985-1990 zaprzysiężony członek „Solidarności Walczącej”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów