Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Lebiest Ryszard
Ryszard Lebiest
ur. w 1942 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 296/2016

Biogram

Pracownik Prasowych Zakładów Graficznych w Krakowie. Jesienią 1980 r. inicjator powołania struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Przewodniczący komitetu założycielskiego związku, a następnie przewodniczący Komisji Zakładowej „Solidarności” w drukarni. Członek Zarządu Regionu Małopolska oraz przewodniczący Sekcji Poligrafii przy Zarządzie Regionu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, a następnie w Rzeszowie – Załężu. Zwolniony  w dniu 11 marca 1982 r. z powodu stanu zdrowia. 
W latach 1983-89 kierował podziemnymi strukturami „Solidarności” w Prasowych Zakładów Graficznych w Krakowie

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej