Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pawłowicz Jacek

Jacek Marian Pawłowicz

ur. w 1963 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 59/2016
Biogram
Był jednym ze współzałożycieli Konfederacji Polski Niepodległej w Płocku. W 1981 r. organizował w tym mieście struktury młodzieżówki KPN. Należał również do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności opozycyjnej, przygotowywał i kolportował ulotki antyrządowe. Z powodu prowadzonej działalności został w dniu 13 kwietnia 1983 r. aresztowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Płocku gdzie przebywał do 25 lipca 1983 r. Od 1987 r. zaangażował się w działalność związaną z reaktywacją Polskiej Partii Socjalistycznej. Wszedł w skład Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS, brał udział w nielegalnych zebraniach w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Zajmował się również wydawaniem i kolportażem pisma „Robotnik Mazowiecki” w Płocku. We wrześniu 1988 r. we Wrocławiu wziął udział w głodówce członków PPS i Ruchu „Wolność i Pokój”, która była protestem przeciwko aresztowaniu działaczy tych organizacji. Był kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godzin i karany przez Kolegia ds. Wykroczeń we Wrocławiu i Płocku.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności