Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Markowski Marian

Marian Roman Markowski

ur. w 1931 roku w m. Tomaszów Mazowiecki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2019
Biogram
Pan Marian Markowski pracował w Zakładzie Wytwórczym Aparatury Wysokiego Napięcia „ZWAR” w Lęborku jako kierownik działu księgowości. 
W sierpniu 1980 r. brał udział w strajku na terenie swojego zakładu pracy. Po powstaniu NSZZ „Solidarność” zaangażował się w działalność związku. W listopadzie 1980 r. został przewodniczącym Komisji Zakładowej. Był Delegatem na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Gdańskiego, gdzie wchodził w skład Komisji Rewizyjnej, brał też udział w I Krajowym Zjeździe Delegatów. Po wprowadzeniu stanu wojennego Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła z nim rozmowę ostrzegawczą, mimo to Marian Markowski nie zaniechał działalności związkowej. Wchodził w skład Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”  Podregion Lębork. Zajmował się redagowaniem i kolportażem podziemnego pisma „Robotnik Lęborka”. 21 kwietnia 1983 r. został zatrzymany, a jego mieszkanie zostało przeszukane. W kwietniu 1989 r. został przewodniczącym Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Lęborku, a miesiąc później wszedł w skład Tymczasowego Zarządu Regionu Słupskiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • I. Hałagida, NSZZ "Solidarność" Regionu Słupskiego (1980-1990) t. 1 Szkice do monografii, Gdańsk 2010