Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kiciński Wacław

Wacław Bolesław Kiciński

ur. w 1949 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 170/2018
Biogram
Wacław Kiciński w sierpniu 1980 r. był organizatorem strajku w Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunalnego w Sopocie. W lutym 1981 r. znalazł się wśród osób wyselekcjonowanych przez SB do internowania. Pełnił wówczas funkcję Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PBK w Sopocie. Do czasu wprowadzenia stanu wojennego kilkukrotnie brał udział w organizacji strajków załogi oraz kolportował ulotki i czasopisma skierowane przeciw władzy ludowej. 
W dniach 14-16.12.1981 r. uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Wobec Dnia 17.12.1981 r. Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni wszczęła śledztwo na podstawie podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 270 ust. 1 Kodeksu Karnego. Powodem powyższego był fakt, iż w dniu 14.12.1981 r. miał on na terenie SG publicznie poniżać Prezesa Rady Ministrów PRL a także Przewodniczącego WRON gen. Wojciech Jaruzelskiego. 
Od 14.12.1981 r. przygotowywał strajk w swoim zakładzie pracy. W związku z zaprzestaniem wykonywania pracy od momentu wprowadzenia stanu wojennego na postawie art. 52 Kodeksu Pracy został zwolniony z pracy. Dnia 30.12.1981 r. został aresztowany, a MO przeprowadziło przeszukanie jego mieszkania. Został zatrzymany 31.12.1981 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Następnie 09.02.1982 r. został przeniesiony do Zakładu Karnego w Potulicach, zaś 10.02.1982 r. do Zakładu Karnego w Koronowie. Dnia 09.04.1982 r. ponownie znalazł się w ZK w Potulicach. 
Postanowieniem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy 15.04.1983 r. został tymczasowo zwolniony z aresztu. Otrzymał 6 miesięcy przerwy w odbywaniu kary z powodu konieczności przejścia zabiegu chirurgicznego w Akademii Medycznej w Gdańsku. Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 18.06.1983 r. uzyskał prawo łaski i został zwolniony z konieczności odbycia reszty kary z zastrzeżeniem trzyletniego okresu próbnego. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni 17.06.1983 r. wydał zarządzenie zwolnienia skazanego, zaś 17.08.1983 r. postanowienie o skróceniu okresu próbnego do 31.12.1985 r. Po złożeniu wniosku uzyskał zgodę na wyjazd wraz z rodziną na stałe za granicę i w dniu 16.09.1983 r. otrzymał paszport. 
Dnia 09.10.1989 r. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni wydał postanowienie o „przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć skazanie” Wacławowi Kicińskiemu oraz zarządził zatarcie skazania. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN