Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Winerowicz Ryszard

Ryszard Winerowicz

ur. w 1952 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2021
Biogram
Ryszard Winerowicz, pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gdańsku, członek NSZZ „Solidarność”. 
22 grudnia 1981 r. sporządził list do znajomego zamieszkującego w Warszawie, w którym m. in. opisał pacyfikację strajku w Stoczni Gdańskiej w dniu 16 grudnia 1981 r. Przesyłka pocztowa zawierająca list została skontrolowana przez Wojewódzki Urząd Cenzury w Warszawie, który o jego treści powiadomił Służbę Bezpieczeństwa w Gdańsku. 19 lutego 1982 r. Wydział Śledczy KWMO w Gdańsku wystąpił do Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z wnioskiem o wszczęcie śledztwa. 
W wyniku wszczętego śledztwa Ryszard Winerowicz został zatrzymany 25 lutego 1982 r. i następnego dnia tymczasowo aresztowany. Przebywał w Areszcie Śledczym w Gdańsku do 3 kwietnia 1982 r. kiedy to został uniewinniony wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN