Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Drapczyński

ur. w 1925 roku w m. Smardzewo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 152/2024
Biogram
Był organizatorem i założycielem struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Robót Zmechanizowanych i Transportu Budownictwa Komunalnego w Warszawie. 
Jako Przewodniczący Komisji Zakładowej w Zakładzie Nr 4 PRZiTBK organizował strajki i akcje protestacyjne na terenie przedsiębiorstwa. Brał udział w demonstracjach ulicznych oraz utrzymywał kontakty z działaczami Regionu Mazowsze. 
13 grudnia 1981 r. został internowany w ramach akcji „Jodła” i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Białołęce. 29 kwietnia 1982 r. uchylono internowanie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej