Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jerzy Kazimierz Andryschik
ur. w 1942 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011

Biogram

Był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Sprzętu Oświetleniowego „Polam” w Pile. Organizował strajki oraz kolportował wydawnictwa niezależne. Z powodu prowadzonej działalności 13 grudnia 1981 r. decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Pile został internowany. Przebywał w Zakładzie Karnym we Wronkach, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. W okresie od 8 kwietnia 1982 r.  do 13 kwietnia 1982 r. czasowo uchylono internowanie. Został zwolniony z internowania 29 kwietnia 1982 r. W kolejnych latach był kontrolowany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej