Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Świdrak Jerzy

Jerzy Świdrak

ur. w 1950 roku w m. Tarnowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 385/2018
Biogram
Jerzy Świdrak (1950-2016 ) od 1974 r. pracował w Zakładzie Technologii Wody i Ścieków w Rzeszowie. We wrześniu 1980 r. był jednym ze współzałożycieli, a następnie członkiem KZ NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rzeszowie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego został łącznikiem i jednym z głównych kurierów Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. W latach 1982-1986 przewoził  z punktów kolportażowych w Krakowie prasę podziemną, książki, znaczki, zdjęcia, kasety i inne wydawnictwa Regionu Małopolska oraz klisze do druku m.in. Tygodnika Mazowsze. Kolportował także prasę podziemną na terenie Rzeszowa (Solidarność Trwa, Busola, Galicja, Biuletyn Małopolski, Hutnik, Wola, PWA). Na początku 1989 r. uczestniczył w odtwarzaniu struktur NSZZ „Solidarność” w Rzeszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej w Trzebownisku, gdzie pracował od 1982 roku. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN