Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Talma Marian

Marian Antoni Talma

ur. w 1958 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 222/2023
Biogram
Na początku lat 80. był aktywnym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 
Z uwagi na swoje zaangażowanie w działalność związkową 5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia w Wojskowym Obozie Internowania w Budowie (68 Pułku Czołgów Średnich), gdzie przebywał do 2 lutego 1983 r. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło jedynie w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych.
W dniu 14 czerwca 1984 r. w mieszkaniu Pana Mariana Antoniego Talmy przeprowadzono przeszukanie, w wyniku rewizji odnaleziono aktualne numery drugoobiegowych pism „Wola” (80 egz.), „Kos” (8 egz.) oraz pojedyncze egzemplarze innych nielegalnych wydawnictw. Tego samego dnia został zatrzymany, zaś 16 czerwca 1984 r. na podstawie postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów, na podstawie zarzutów dotyczących działalności w nielegalnych strukturach NSZZ „Solidarność” oraz przechowywania i kolportażu podziemnych wydawnictw i ulotek. 
W dniu 3 lipca 1984 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi wydał postanowienie o uchyleniu środka zapobiegawczego i 6 lipca 1984 r. opuścił areszt. Prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne zostało umorzone 28 lipca 1984 r. na mocy przepisów ustawy o amnestii.
W latach 1984-1985 był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa, zaś na okres pomiędzy 12 lipca 1984 r. a 12 lipca1986 r. zastrzeżono mu  możliwość wyjazdów zagranicznych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej