Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krementowski Wiesław

Wiesław Karol Krementowski

ur. w 1940 roku w m. Jasło
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 368/2016
Biogram
Wiesław Karol Krementowski w październiku 1956 r. był uczestnikiem wieców studenckich na Politechnice Gdańskiej. W marcu 1968 i grudniu 1970 r. brał udział w demonstracjach ulicznych na terenie Gdańska. W latach 1978-1980 współpracował z Wolnymi Związkami Zawodowymi Wybrzeża i Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, zajmował się kolportażem niezależnych pism, m.in. „Robotnika”. 
W sierpniu 1980 r. został współorganizatorem strajku w Gdańskich Zakładach Elektronicznych Unimor, był delegatem do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Po powstaniu NSZZ „Solidarność” został przewodniczącym Komitetu Założycielskiego w swoim zakładzie pracy, a następnie przewodniczącym Komisji Zakładowej. Brał udział w I Walnym Zjeździe Delegatów Regionu Gdańskiego, wchodził w skład Zarządu Regionu. Od momentu wprowadzenia stanu wojennego do października 1982 r. ukrywał się w obawie przed aresztowaniem. 
W latach 1982-1984 redagował pismo „Solidarny”, które było kolportowane w GZE Unimor. Zajmował się drukiem pisma „Poza Układem”, redagowanego przez Joannę Gwiazdę. W październiku 1984 r. był jednym z sygnatariuszy apelu do mieszkańców regionu gdańskiego, wzywającego do manifestowania żałoby po śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. 
Od 1985 r. był członkiem trójmiejskiego oddziału „Solidarności Walczącej”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • A. Kołodziej, R. Zwiercan, "Solidarność Walcząca Oddział Trójmiasto 1982-1990”, Kościerzyna 2012
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN