Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Grzegocki

ur. w 1948 roku w m. Gułów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 16/2022
Biogram
Pan Stanisław Grzegocki od 1966 r. był pracownikiem w Zakładach Elektronicznych „Elwro” we Wrocławiu. W okresie od 14 do 16 grudnia1981 r. był uczestnikiem strajku okupacyjnego prowadzonego na terenie zakładu pracy. W latach 1982-1989 był członkiem TKZ NSZZ „Solidarność” w ZE „Elwro”. W ramach działalności opozycyjnej zbierał składki na tajną działalność związkową, działalność wydawniczą oraz pomoc dla osób represjonowanych i ich rodzin. Ponadto brał udział w organizowaniu sieci kolportażu wydawnictw podziemnych w zakładzie: „Z dnia na Dzień”, „Fatamorgana”, „Solidarność Walcząca”, „Solidarność FAT”, „Victoria”. W latach 1982-1989 współpracował z redakcją podziemnego pisma „Informator NSZZ Solidarność”/„Solidarność Elwro”, organem prasowym TKZ w ZE „Elwro”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów