Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Adam Bela

ur. w 1965 roku w m. Kartuzy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 40/2024
Biogram
W latach 1984-1987 prowadził działalność opozycyjną w ramach Niezależnego Zrzeszeniu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Brał udział w manifestacjach ulicznych, współorganizował kursy samokształceniowe i spotkania działaczy opozycji antykomunistycznej. Ponadto zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych i produkcją znaczków NSZ. W 1985 r. prowadził akację plakatowo-ulotkową wzywającą do protestu przeciwko nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym oraz akcję tzw. „małego sabotażu”. W czerwcu 1987 r., podczas spotkania młodzieży z papieżem Janem Pawłem II na Westerplatte, został zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z próbą wniesienia na teren spotkania plakatów z logiem NSZZ „Solidarność”. 
W maju 1988 r. brał udział w strajku w Stoczni Gdańskiej, a także pomagał w przeprowadzeniu strajku okupacyjnego na Wydziale Humanistycznym UG, podczas którego m.in. dowoził swoim samochodem żywność dla strajkujących studentów. 
Po relegowaniu z uczelni w Gdańsku w maju 1988 r., podjął naukę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od wiosny 1988 r. do końca 1989 r. kontynuował działalność niepodległościową w strukturach NZS UMK. Poprzez swoje z kontakty z działaczami opozycyjnymi z Gdańska, utrzymywał stałą łączność pomiędzy tymi dwoma ośrodkami. Ponadto uczestniczył w wiecach studenckich, happeningach, demonstracjach i strajkach studenckich.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków