Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Albert Katana

ur. w 1970 roku w m. Grójec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 393/2023
Biogram
W 1986 r. będąc uczniem Liceum Księgarskiego im. Stefana Żeromskiego w Warszawie został członkiem młodzieżowej organizacji opozycyjnej o nazwie „Świt Niepodległości”, afiliowanej przy Konfederacji Polski Niepodległej, a następnie w 1987 r. członkiem Konfederacji. W ramach działalności w tych organizacjach współredagował oraz rozpowszechniał na terenie bursy uczniowskiej przy ul. Okopowej w Warszawie i w miejscu swojego zamieszkania – Goszczynie koło Grójca pismo o tej samej nazwie oraz kolportował wydawnictwa KPN. Zajmował się lokalem przy ul. Szeroki Dunaj, gdzie w latach 1987-1988 spotykali się członkowie Rady Politycznej KPN i gdzie mieścił się punkt poligrafii oraz kolportażu literatury drugiego obiegu. Organizował spotkania młodzieży z liderami Konfederacji i rozwieszał transparenty ugrupowania, m.in. we wrześniu 1988 r. na wiadukcie Trasy Łazienkowskiej. Ponadto uczestniczył w manifestacjach organizowanych przez opozycję. 21 lutego 1989 r. został zatrzymany przez patrol MO w okolicy Placu Trzech Krzyży z powodu udziału w manifestacji zorganizowanej przez KPN i PPS. Sprawę zakończono poinformowaniem władz szkolnych. 24 lutego 1989 r. ponownie został zatrzymany z powodu uczestnictwa w happeningu, zorganizowanym przez Pomarańczową Alternatywę w Pasażu Śródmiejskim. Postępowanie umorzono na podstawie ustawy z 29 maja 1989 r. o amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • A. G. Kister „Świt Niepodległości” [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989 t. 2, Warszawa 2012 r.