Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Stanisław Lipiński

ur. w 1951 roku w m. Gidle
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013
Biogram
Był członkiem komitetu strajkowego i wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładzie Urządzeń Okrętowych w Słupsku. Został oskarżony o redagowanie i produkowanie nielegalnych ulotek oraz o uczestnictwo w zawieszonym związku NSZZ „Solidarność”. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Słupsku z 14 czerwca 1983 r. skazano go na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku oraz tymczasowo aresztowany w okresie 31 maja 1982 do 21 lipca 1982 r. W ramach represji powołano go na szkolenie wojskowe rezerwistów w JW 1636 w Chełmnie, gdzie przebywał od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. Rzekome ćwiczenia rezerwistów w powyższej jednostce nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyły jedynie w walce z opozycją i były dotkliwą represją polityczną wobec powołanych, nie miały również oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN