Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ireneusz Józef Sołek

ur. w 1956 roku w m. Stalbmierz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016
Biogram
Pan Ireneusz Józef Sołek od 1980 r. tworzył struktury NSZZ „Solidarność” w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. Działał także w Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia w Województwie Opolskim oraz Sekcji Krajowej Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego Pan Ireneusz Józef Sołek kontynuował działalność związkową w podziemiu. Zbierał składki członkowskie, na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu kolportował niezależne wydawnictwa, organizował pomoc dla osób represjonowanych. W 1988 r. uczestniczył w reaktywacji jawnych struktur NSZZ „Solidarność” w województwie opolskim. Przewodniczył Komisji Zdrowia w Międzyzakładowym Komitecie Organizacyjnym NSZZ „Solidarność”. W 1989 r. współorganizował I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego, był także członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” i współorganizował kampanię informacyjną przed wyborami parlamentarnymi w 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej