Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Maciejowski Ryszard

Ryszard Jan Maciejowski

ur. w 1950 roku w m. Gorajowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2013
Biogram
Od września 1980 r. był związany z ruchem społecznym „Solidarność”. Współorganizował, a następnie przewodniczył Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” WSS „Społem”. Od 28 lutego 1981 r. pełnił funkcję sekretarza Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” w Jaśle. Po wprowadzeniu stanu wojennego był organizatorem strajków. Za swoją działalność niepodległościową został internowany 15 grudnia 1981 r. Do 22 stycznia 1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. Po wyjściu na wolność był związany z podziemnymi strukturami „Solidarności” w Jaśle. W ramach represji został powołany na ćwiczenia wojskowe w Jednostce Wojskowej w Czerwonym Borze. Na „szkoleniu” w Wojskowym Obozie Specjalnym przebywał w okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. Ćwiczenia rezerwistów w powyższej jednostce nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyły jedynie w walce z opozycją i były dotkliwą represją polityczną wobec powołanych, nie miały również oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym.  Do 1989 r., w związku z prowadzoną działalnością, był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN