Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Cezary Robert Rautszko

ur. w 1966 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 421/2015
Biogram
Od jesieni 1981 r. był członkiem Federacji Młodzieży Szkolnej. Po 13 grudnia 1981 r. działał w niepodległościowej grupie młodzieżowej, aktywnej na Pradze Południe w Warszawie. Uczestniczył w akcjach ulotkowych, malowaniu haseł na murach i wywieszaniu transparentów. Był członkiem redakcji młodzieżowego, podziemnego pisma „Bunt”, wydawanego od stycznia 1984 r. w Warszawie. Był inicjatorem i uczestnikiem spotkania nad Wisłą w Warszawie w czerwcu 1984 r., na którym utworzono Federację Młodzieży Walczącej, członkiem FMW w latach 1984-1986, członkiem Komitetu Założycielskiego i Komitetu Wykonawczego FMW. Odpowiadał za druk i kolportaż wydawnictw bezdebitowych. W czerwcu 1984 r. w jego mieszkaniu w Warszawie wykonano ulotki informujące o utworzeniu FMW, które rozprowadzał w warszawskich szkołach. Od jesieni 1984 r. FMW była wydawcą „Buntu”, w którym zamieszczał swoje artykuły. Z powodu swojej działalności w latach 1984-1989 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Federacja Młodzieży Walczącej 1984-1990,red. Marek Wierzbicki, Warszawa 2015