Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kotowska Krystyna

Krystyna Kotowska

ur. w 1955 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 121/2024
Biogram
Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. współpracowała z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. 
Uczestniczyła w działalności ugrupowania niepodległościowego „Niepodległość”, a następnie Liberalno – Demokratycznej Partii „Niepodległość”. Zaopatrywała konspiracyjne drukarnie, składała wydrukowane publikacje, m.in. Miesięcznik Polityczny „Niepodległość”, była łączniczką męża – Szefa Pionu Technicznego i członka Centralnego Komitetu Wykonawczego organizacji. 
Po jego aresztowaniu w sierpniu 1984 r., udostępniła mieszkanie na miejsce konspiracyjnych spotkań i otrzymywała z zagranicy niezależne wydawnictwa, m.in. paryską „Kulturę”. 
Działalność opozycyjną prowadziła w latach 1982-1988. W 1988 r. z powodów politycznych, wyjechała wraz z rodziną na pobyt stały do Kanady.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej