Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mróz Zofia

Zofia Mróz

ur. w 1956 roku w m. Rzeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012
Biogram
W 1981 r. była zatrudniona na stanowisku sekretarki w Międzyzakładowej Komisji Regionalnej NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. Od 13 grudnia 1981 r. kontynuowała podziemną działalność związkową: „nawiązywała szereg konspiracyjnych kontaktów z etatowymi pracownikami b. MKR Rzeszów, jak również z rodzinami internowanych”. Sama została zatrzymana 16 grudnia 1981 r. i osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Nisku. W trakcie uwiezienia odmówiła podpisania tzw. „deklaracji o lojalności”, jednak została zwolniona 14 stycznia 1982 r. Po wyjściu na wolność była poddawana różnego rodzaju szykanom ze strony władz, m.in. utrudniano jej podjęcie pracy, wielokrotnie wzywano na przesłuchania. Pomimo stosowanych przez Służbę Bezpieczeństwa represji do 1989 r. współpracowała z Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ „Solidarność” Rzeszów. Przepisywała na maszynie artykuły do prasy podziemnej, uczestniczyła w nielegalnych spotkaniach i manifestacjach patriotycznych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN