Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lis Antoni

Antoni Józef Lis

ur. w 1940 roku w m. Tarnów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015
Biogram
Pracownik Zakładów Azotowych w Tarnowie. Jesienią 1980 r. jeden z współtwórców struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Członek Komitetu Założycielskiego, a następnie członek Komisji Zakładowej związku. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach „Solidarności”. Zaangażowany w organizację pomocy dla rodzin represjonowanych. Członek Biskupiego Komitetu Pomocy w Tarnowie. Organizator mszy świętych odprawianych w intencji ojczyzny w tarnowskich kościołach. Jeden z inicjatorów powołania duszpasterstwa ludzi pracy przy kościele pw. Świętej Rodziny w Tarnowie. Członek redakcji podziemnego pisma „Przekaż Dalej”, biuletynu Tymczasowej Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej. 
Począwszy od 1985 r. członek Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarności” Ziemi Tarnowskiej. W latach 1988-89 czynny przy odtworzeniu jawnych struktur związku w Zakładach Azotowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej