Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Stachyrak

ur. w 1950 roku w m. Jabłonka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 514/2013
Biogram
Od 1978 r. pracował w Zakładach Drzewnych Ustjanowa, a następnie w Zarządzie Budownictwa Leśnego (ZBL) w Ustrzykach Dolnych. W 1980 r. współtworzył lokalne struktury związkowe, a następnie został wybrany wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w ZBL oraz członkiem MKZ NSZZ „Solidarność” w Ustrzykach Dolnych. W trakcie strajków ustrzycko-rzeszowskich organizował pomoc dla strajkujących oraz kolportował ulotki informujące o przebiegu strajku i postulatach wysuwanych przez strajkujących. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował nielegalną działalność związkową tworząc sieć kolportażu nielegalnych wydawnictw. W tym czasie funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa dokonywali rewizji w jego mieszkaniu oraz kilkakrotnie zatrzymywali go. Po zatrzymaniu w dniu 5 marca 1984 r. został aresztowany oraz w trakcie przesłuchań pobity. Z Aresztu Śledczego w Sanoku został zwolniony 16 kwietnia 1984 r. Prokurator wojewódzki w Krośnie na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 1984 r. o amnestii umorzył śledztwo związane z prowadzoną przez niego działalnością w dniu 27 lipca 1984 r. Postanowieniem tym prokurator uchylił również środek zapobiegawczy w postaci dozoru MO. W 1986 r. włączył się ponownie w działalność nielegalnych struktur NSZZ „Solidarność” i kontynuował ją do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN