Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stankiewicz Jan

Jan Stankiewicz

ur. w 1947 roku w m. Głodowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018
Biogram
Pan Jan Stankiewicz był od 1980 r. aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Dymitrow” w Bytomiu. Po zdelegalizowaniu struktur NSZZ „Solidarność” nie zaprzestał prowadzenia dalszej działalności opozycyjnej. 
W latach 1985-1988 był jednym z głównych inspiratorów prowadzenia zbiórek pieniężnych wśród pracowników KWK „Dymitrow” na rzecz podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. Ponadto zajmował się kolportażem nielegalnych ulotek i publikacji. Od 1986 r. był uczestnikiem spotkań opozycyjnych na terenie parafii pw. „Podwyższenia Krzyża Świętego” w Bytomiu, gdzie wypracowywano metody i formy działań opozycji. W zakładzie pracy znany był ze swej nie przejednanej postawy wobec PRL. Nie brał udziału w wyborach do sejmu PRL w dniu 13 X 1985 r. oraz w referendum w dniu 29 XI 1987 r. 
W lutym 1989 r. wszedł w skład Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w KWK „Dymitrow”, pełniąc funkcję zastępcy wiceprzewodniczącego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej