Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gadzinowski Piotr

Piotr Paweł Gadzinowski

ur. w 1964 roku w m. Jelenia Góra
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 57/2017
Biogram
Piotr Gadzinowski w latach 1987-1988 będąc studentem bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu kolportował prasę oraz inne wydawnictwa niezależne.
Zaangażował się również w prace Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 
W październiku 1988 r. został członkiem Tymczasowego Zarządu Uczelnianego NZS. Uczestniczył w happeningach oraz wiecach organizowanych na Rynku Staromiejskim w Toruniu, które miały na celu ośmieszenie i wykpienie systemu realnego socjalizmu. 
Dnia 13 grudnia 1988 r. w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego uczestniczył w demonstracji na toruńskiej Starówce w czasie, której rozpowszechniał nielegalne ulotki. 
W 1989 r. brał udział w kolejnych manifestacjach organizowanych m.in. w rocznicę zbrodni katyńskiej, okupował Collegium Maximum UMK w ramach protestu przeciwko braku legalizacji NZS oraz pomagał kolportować niezależne wydawnictwa sygnowane przez Konfederację Polski Niepodległej. 
Za powyższe był wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany i zastraszany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.
W maju 1989 r. aktywnie włączył się w kampanię wyborczą kandydatów Komitetu Obywatelskiego NSZZ "Solidarność" w Toruniu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13.12.1981 – 04.06.1989)”, Toruń 2003.