Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Widyna Eugeniusz

Eugeniusz Widyna

ur. w 1949 roku w m. Gryfów Śląski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2019
Biogram
Pan Eugeniusz Widyna był pracownikiem Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego NSZZ „Solidarność” na Wydziale Pionu Technicznego. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, Pan Eugeniusz Widyna uczestniczył w organizowaniu pomocy dla rodzin osób internowanych. W rezultacie w okresie od 5 XI 1982 r. do 3 II 1983 r., Pan Eugeniusz Widyna został powołany na przymusowe trzymiesięczne ćwiczenia wojskowe  w ramach służby czynnej, które odbywał w jednostce wojskowej w Czerwonym Borze. Był to rodzaj represji, który objął działaczy opozycyjnych, należących przede wszystkim do NSZZ „Solidarność”, uznanych przez ówczesne władze za ekstremistów. Typowaniem osób podlegających ww. szkoleniom, zajmowała się Wojskowa Służba Wewnętrzna ściśle współpracująca ze Służbą Bezpieczeństwa. Po odbyciu ćwiczeń wojskowych, Pan Eugeniusz Widyna powrócił do swojego miejsca zamieszkania oraz zakładu pracy. 
W związku z podejrzeniem posiadania materiałów bezdebitowych oraz utrzymywania kontaktów z członkami Regionalnej Komisji Wykonawczej „Trzeci Szereg” NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie, funkcjonariusze KWMO w Bielsku-Białej dokonali w dniu 20 IV 1983 r. przeszukania miejsca zamieszkania Pana Eugeniusza Widyny. Wynik przeprowadzonej rewizji był jednak negatywny.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., pod red. G. Majchrzaka, Warszawa 2016