Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Apostoł Marian

Marian Apostoł

ur. w 1952 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
W latach 1975-1979 był działaczem nielegalnych struktur niepodległościowych m.in. organizacji: „Polska Odrodzona” i „Akcja na Rzecz Niepodległości”. Zajmował się kolportowaniem prasy podziemnej, malowaniem haseł antykomunistycznych na murach oraz rozrzucaniem ulotek. Od 1978 r. współpracował z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, natomiast w latach 1978 – 1979 z Komitetem Samoobrony Społecznej „KOR”. Uczestniczył również w akcjach niepodległościowych organizowanych we współpracy z Konfederacją Polski Niepodległej. W czasie wizyty w Polsce Papieża Jana Pawła II w 1979 r. brał udział w akcji noszenia flag z orłem w koronie, w związku z czym wraz z innymi działaczami został napadnięty przez funkcjonariuszy. Od 1980 r. Pan Marian Apostoł przebywał we Francji, jednakże w dalszym ciągu angażował się w działalność niepodległościową, m.in. poprzez nawiązanie współpracy z Polską Partią Niepodległościową.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów