Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lechowski Witold

Witold Tomasz Lechowski

ur. w 1965 roku w m. Jasło
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Witold Lechowski po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność patriotyczną, był członkiem zespołu artystycznego „Młody Las” utworzonego z uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, który podczas uroczystości patriotycznych organizowanych w kościołach prezentował pieśni patriotyczne i teksty sceniczne. Ponadto uczestniczył w kolportowaniu podziemnych wydawnictw. W 1985 r. podjął studia na kierunku historia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Podczas studiów w Lublinie podjął działalność w podziemnych strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W ramach działalności opozycyjnej drukował i kolportował podziemne wydawnictwa. Brał czynny udział w uroczystościach i akcjach protestacyjnych organizowanych przez lubelską „Solidarność”. Ponadto współpracował z podziemnymi strukturami jasielskiej „Solidarności”. Z tego powodu był inwigilowany przez SB w latach 1988 -1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN