Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gólczewski Andrzej

Andrzej Gólczewski

ur. w 1955 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 437/2019
Biogram
Pan Andrzej Gólczewski był pracownikiem Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach. Brał czynny udział w strajku okupacyjnym przeprowadzonym na terenie kopalni w dniach 13-16 XII 1981 r.
W dniu 16 XII 1981 r., podczas pacyfikacji kopalni przez oddziały milicyjno-wojskowe, Pan Andrzej Gólczewski uległ silnemu zatruciu gazami bojowymi. W wyniku tego zdarzenia doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie powrócił do pracy na kopalni i przeszedł na rentę inwalidzką.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej