Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Aleksander Józef Staszczak

ur. w 1941 roku w m. Gaj
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 4/2017
Biogram
Motorniczy tramwajów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie. Przewodniczący Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w zajezdni tramwajowej w Krakowie – Podgórzu. Ponadto związany z Konfederacją Polski Niepodległej. Członek krakowskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 2 lipca 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej