Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Aleksander Józef Staszczak
ur. w 1941 roku w m. Gaj
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 4/2017

Biogram

Motorniczy tramwajów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie. Przewodniczący Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w zajezdni tramwajowej w Krakowie – Podgórzu. Ponadto związany z Konfederacją Polski Niepodległej. Członek krakowskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 2 lipca 1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej