Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kulczycki Jerzy

Jerzy Andrzej Kulczycki

ur. w 1940 roku w m. Ostrołęka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015
Biogram
Był pracownikiem Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii w Bydgoszczy. Z chwilą powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” włączył się w jego działalność i objął funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Zakładowej w miejscu pracy. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach. Zbierał składki na cele związkowe, drukował oraz kolportował zakazane wydawnictwa takie jak: „Almanach Bydgoski”, „Bydgoski Serwis Podziemny Informacyjny Solidarności”, „Tygodnik Mazowsze” i inne. Za tę działalność został aresztowany 7 maja 1984 r. i osadzony w areszcie śledczym w Bydgoszczy. Z aresztu zwolniony został 25 lipca na podstawie ustawy o amnestii z dnia 21 lipca 1984 r. 
Po wyjściu na wolność nie zaniechał zakazanej działalności. Z tego powodu w okresie od 8 maja 1984 r. do 16 października 1987 r. posiadał zastrzeżenie wyjazdu do wszystkich krajów świata oraz był kontrolowany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa. W 1986 r. uzyskał zgodę na wyjazd do Kanady na pobyt stały. Z Polski wyjechał na początku 1987 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej