Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Paczocha Janusz

Janusz Jacek Paczocha

ur. w 1956 roku w m. Koszęcin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 448/2021
Biogram
Pan Janusz Paczocha był aktywnym członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od października 1980 r. do marca 1981 r. był przewodniczącym Zarządu Wydziału NZS Wydziału Górniczego. Inicjator powstania biblioteki wydawnictw bezdebitowych NZS-u, kolporter ulotek. Z jego inicjatywy przy Politechnice Śląskiej powstał Zespół Szybkiego Reagowania, autor haseł i ulotek antysocjalistycznych, brał udział w strajku okupacyjnym na Politechnice Śląskiej od 28 XI-12 XII 1981 r. 
W dniu 25 I 1982 r. internowany w O.O. w Zabrzu-Zaborzu, następnie przeniesiony do Zakładu Karnego w Uhercach. Zwolniony z internowania w dniu 15 VII 1982 r. 
Po zwolnieniu zaangażował się w działalność w Komisji Charytatywnej przy parafii Najświętszej Marii Panny w Bytomiu, która miała na celu pomoc osobom represjonowanym i byłym internowanym. Działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, w 1989 r. wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Bytomiu, inicjator reaktywowania Solidarności w KOMAG-u. Kontrolowany operacyjnie do 1989 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN