Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Terefinko Stanisław

Stanisław Terefinko

ur. w 1939 roku w m. Komańcza
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 652/2011
Biogram
Był członkiem Prezydium Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w Sanockiej Fabryce Autobusów „Polmo-Autosan”, a także członkiem Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”. 14 grudnia 1981 r.  współorganizował strajk protestacyjny w Autosanie, za co wraz z innymi strajkującymi 15 grudnia 1981 r. został dyscyplinarnie zwolniony z pracy.  W 1982 r. podjął pracę w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sanoku. Od czerwca 1983 r. w porozumieniu z Tymczasową Komisją Wykonawczą oraz Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ „Solidarność" kolportował wydawnictwa podziemne. Od 1983 r. nawiązał także współpracę z „Solidarnością Walczącą”.  16 marca 1984 r. został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy za gromadzenie, przechowywanie i rozpowszechnianie biuletynu „Solidarność” oraz posiadanie innych nielegalnych materiałów. Został zwolniony z aresztu śledczego w Sanoku 11 maja 1984 r. Po zwolnieniu kontynuował nielegalną działalność podziemną, a także organizował pomoc dla represjonowanych działaczy i sympatyków „Solidarności”. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w ramach sprawy dotyczącej ochrony operacyjnej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sanoku, prowadzonej w związku z podejrzeniem o wrogą działalność, zakończonej w 1988 r., oraz sprawy  prowadzonej w związku z podejrzeniem reaktywowania działalności w „Solidarności”, zakończonej w 1989 r. Od kwietnia 1989 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sanoku. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Zeszyty Archiuwm Ziemi Sanockiej nr 6 "Sanocka Solidarność lat 80-tych. Fakty i dokumenty", Sanok 2005
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN