Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Basiewicz Mirosław

Mirosław Basiewicz

ur. w 1958 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 224/2016
Biogram
Był funkcjonariuszem Milicji Obywatelskiej aktywnie zaangażowanym w tworzenie Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO w 1981 r. W dniu 1 czerwca 1981 r. uczestniczył w zjeździe założycielskim ZZF MO w Katowicach, a następnie jeszcze tego samego dnia brał udział w ogólnopolskim zjeździe zorganizowanym w KSMO w Warszawie. Podczas Zjazdu w Warszawie został wybrany w skład Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego ZZFMO, a także przewodniczącym warszawskiego Komitetu Założycielskiego ZZF MO. Uczestniczył również w kolejnym zjeździe delegatów, odbywającym się w dniu 9 czerwca 1981 r. Był również sygnatariuszem wniosków do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie o rejestrację Związku. W jego mieszkaniu odbywały się zebrania działaczy ZZF MO. W dniu 17 czerwca 1981 r. został zwolniony ze służby w MO na podstawie art. 65 ust. 2 pkt 7, tj. z uwagi na ważny interes służby, bez podania przyczyn. Pomimo tego w dalszym ciągu działał na rzecz ZZF MO. Brał udział w proteście w Hali Gwardii w Warszawie w dniu 25 września 1981 r. zorganizowanym po rozprawie rejestracyjnej w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. Był członkiem delegacji OKZ ZZF MO podczas drugiej tury I Krajowego Zjazdu Delegatów „Solidarności” w Gdańsku–Oliwie w dniach 26 września – 7 października 1981 r. oraz 14 listopada 1981 r. Przeprowadzono wówczas rozmowy pomiędzy przedstawicielem Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Lechem Wałęsą a przedstawicielami OKZ ZZFMO. W dniu 20 grudnia 1981 r. został internowany i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia Warszawa–Białołęka. Internowanie uchylono 13 lipca 1982 r. Po zwolnieniu z internowania w dalszym ciągu utrzymywał kontakty zarówno z byłymi funkcjonariuszami MO, zaangażowanymi w działalność na rzecz ZZFMO jak również z działaczami „Solidarności”. W latach 1983–1985 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z kolportowaniem nielegalnych pism.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN