Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ryż Adam

Adam Józef Ryż

ur. w 1954 roku w m. Sulików
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pan Adam Ryż został członkiem NSZZ „Solidarność” od chwili jego powstania. 
Dnia 30 IV 1983 r. zatrzymany na 24 godz. ponieważ miał wziąć udział w kontrpochodzie 1-majowym. Po utworzeniu w 1985 r. duszpasterstwa pracowniczego przy kościele św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej aktywnie zaangażował się w jego działalność, współorganizował i uczestniczył w wyjazdach na uroczystości kościelne, brał udział w mszach za Ojczyznę i prelekcjach. 
W sierpniu 1985 r. przeprowadzono w jego mieszkaniu przeszukanie, w wyniku którego znaleziono homilie ks. Jerzego Popiełuszki oraz Tygodnik Mazowsze, po tym fakcie musiał złożyć wyjaśnienia co do posiadanych wydawnictw. W lipcu 1987 r. został wybrany do składu kierownictwa duszpasterstwa pracowniczego. 
W 1988 r. brał udział w spotkaniach tajnych struktur „Solidarności” wydziału tokarni Huty Katowice, na których poruszano tematy pracownicze, problemy kolportażu prasy podziemnej, opracowywano plany działania „Solidarności”. 
W 1988 r. Pan Adam Ryż został przedstawicielem Rady Pracowniczej w Hucie Katowice, gdzie reprezentował struktury „Solidarności”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN